JOURNEYS

logo – huisstijl – marketingtools

Journeys is ontstaan vanuit de filosofie van verantwoord en ethisch toerisme. Journeys koppelt de economische logica aan morele en maatschappelijke verantwoordelijkheden.
Het is een langetermijnvisie, die rekening houdt met de volgende generaties, hier bij ons, maar ook ter plaatse in de bezochte landen en regio’s.

www.journeys.be